Dynamics CE / Power Platform

Powerplatformen er et opgør med med den traditionelle måde at udvikle systemer på. Med Powerplatformen får man en platform, der tillader langt flere brugere at være med til at bygge systemer.

Microsoft Power Platform

Powerplatformen er et opgør med med den traditionelle måde at udvikle systemer på. Med Powerplatformen får man en platform, der tillader langt flere udviklingsmuligheder ind hidtil set.

Azure Microservices

Microservices er en arkitektonisk tilgang til udvikling af programmer, hvor hver kernefunktion eller tjeneste oprettes og udrulles uafhængigt af hinanden. Arkitekturen til mikrotjenester distribueres og sammenkobles løst, så én komponents fejl ikke får hele programmet til at gå ned.